1:1 Landskab står sammen med Keingart Arkitekter bag en gennemgribende fornyelse af Gadehaveskolens udearealer.

Gadehaveskolen

14-005

Beskrivelse

Den gamle kedelige skolegård er erstattet af et legende univers, hvor børnene kan lege, bevæge sig og få nye færdigheder. Samtidig giver det nye udeareal mulighed for at flytte undervisningen ud og skabe en utraditionel og dynamisk ramme om læringen.

Sportsbane og fuglehuse

Centralt i skolegården er en rød gummibelægning, der opfordrer til forskellige former for aktivitet og bevægelse. Herfra er der adgang til en sænket sportsbane, hvor der kan spilles et utal af boldspil. Har børnene brug for at trække sig lidt tilbage med et par gode venner, kan de tilbringe frikvarteret i en rolig have med fuglehuse og hævede bede. Er der derimod behov for at brænde energi af, kan de slå sig løs på en af de små trampoliner, der er sået med rund hånd i landskabet.

Stjernebilleder i skolegården

Skolegården er designet, så børnene får viden, mens de leger. Således pryder et 4 meter højt verdenskort bagvæggen på sportsbanen, mens børnene kan løbe om kap omgivet af solsystemets planeter i en løbedrome. En del af asfalten er prydet med illustrationer af molekyler, mens eleverne andetsteds kan gå på opdagelse i stjernebilleder som Nordstjernen, Karlsvognen og Orion.

Lokal afledning af regnvand

Uderummet på Gadehavsskolen er indrettet med de nyeste teknikker indenfor regnvandshåndtering. En overdækning opsamler og leder regnvandet til et regnvandsbed. Herfra løber overskydende vand videre til et afløb via en rende i terrænet. Designet gør det muligt for børnene at følge vandets gang og lære om udnyttelsen af regnvand.

Børn bruger leg til at udforske nye områder, eksperimentere, opdage og løse problemer på en fantasifuld måde. Vi har designet et udeareal, der giver drenge og piger, store og små mulighed for at lege, bevæge sig og blive klogere på verden

Trine Trydeman, partner 1:1 Landskab