Et innovativt skybrudsprojekt i Københavns Sydhavn sikrer beboerne mod vand i kælderen og giver dem samtidigt et enestående byrum, der binder det nye og gamle Sydhavn sammen.

Scandiagade

16-007

Beskrivelse

Innovativ klimasikring

I Scandiagade har 1:1 Landskab designet et landskab, der kan håndtere voldsomme mængder regnvand og fungere som en rekreativ park for beboerne. En midterrabat med smukke gamle træer er forvandlet til et innovativt byrum med otte bassiner, der kan rumme 1500 m3 regnvand. Når det regner, forsinker bassinerne regnvandet, så kloakkerne ikke løber over. Når det er tørt, åbner de op for et væld af aktiviteter.

Byrum med tydelig identitet

Hen over bassinerne løber en flot gangbro i træ med neongule sider, der giver parken en tydelig identitet. Indgangene til byrummet er markeret med kulørte lamper, der lyser op og byder velkommen. Undervejs giver en lille plads med en stor bænk mulighed for at se solen gå ned over Frederiksholm kirke, mens en anden plads giver plads til spontane møder og tango en lys sommeraften.

Borgermøder og beboerdemokrati

Beboerne har været med til at bestemme indholdet i bassinerne. Det er der kommet otte meget forskellige bassiner ud af. Således er der både en miniature skovlegeplads, en sommerfuglehave, et strandbassin med hængekøje, et bassin med nyttehaver, et bakkelandskab, en stenhave, et bassin inspireret af Sydhavns berømte område Tippen og en indhegnet forsøgshave, hvor naturen får lov til udfolde sig frit uden menneskelig indblanding. Forsøgshaven skal give viden om, hvordan naturen opfører sig inde i byen, hvis den ikke bliver styret.

Forøger biodiversitet

1:1 Landskab har lagt sig i selen for at skabe et byrum med en høj grad af biodiversitet. Således er der blandt andet hentet urenset jord fra Furesø Kommune. Håbet er, at det urensede jord sammen med 126 forskellige planter vil skabe gode betingelser for insekter og sommerfugle, der beriger naturen og skaber en bynatur i bedre balance.

En kedelig midterrabat er blevet forvandlet til et byrum for mennesker og natur. Midt i et af Københavns mest befolkede og trafikerede områder oplever vi en mangfoldighed af plantearter, der bringer naturen tilbage i byrummet

Jacob Kamp, partner 1:1 Landskab