Over 1000 besøgende lægger hver uge vejen forbi IKEA Service & Mødecenter i Hyllie, Malmø. De kommer her for at udvikle IKEA i fællesskab med 800 medarbejdere, der arbejder med at styrke IKEAs globale brand.

IKEA Mødecenter

13-011

Beskrivelse

Karakterskabende landskab

Hyllie er et moderne industrikvarter skabt på en bar mark. 1:1 Landskab har designet et landskab, der giver karakter til stedet og skaber en moderne fortælling, der kan vokse og få nye lag.

Smukt året rundt

Landskabet i Hyllie er bygget op som en klassisk stringent park med landskabelige oplevelser året rundt. En robust og enkel træplantning med forskellige popler, egetræsarter samt hvidblomstrende fuglekirsebær danner rammen om haven og skærmer for både vind og støj. Blomster med stærke farver spreder sig over store arealer og skaber et effektfuldt landskab med klare pejlemærker.

Walk and talk

Landskabet er designet til at give oplevelser inde og ude. På en solskinsdag kan medarbejderne vælge at tage mødet udenfor. Her fører bugtende grusstier og stier i græsset dem rundt i et landskab med frugttræer, der kan plukkes og spises, mens blomster giver farver og dufte til mødet.

Parkering og lokal afledning af regnvand

Landskabet er optimeret til at håndtere de mange biler, der dagligt kører til og fra mødecenteret med velplanlagte parkeringspladser og gode muligheder for at sætte passagerer af uden at forstyrre den øvrige trafik. På samme måde er parken anlagt med grøfter, der forsinker regnvandet og afleder det lokalt, så der i tilfælde af skybrud ikke sker oversvømmelser af kloaknettet.

Vi har lagt vægt på at skabe et landskab, der udtrykker IKEAs DNA. Det skulle være moderne, give karakter til området og samtidig have den samme stemning af no nonsense, der kendetegner IKEA
  • Trine Trydeman, partner i 1:1 Landskab